Tietoa viranomaisille

Kansalaisen palvelut helposti löydettäviksi

Kansalaisneuvonta helpottaa palvelujen löytymistä ja asiointia. Keskitetyn neuvontapalvelun ansiosta kansalaisten ei tarvitse soitella turhia puheluita etsiessään oikeaa viranomaista asiansa hoitamiseen. Tämä säästää myös julkisen hallinnon työntekijöiden aikaa. Lisäksi Kansalaisneuvonnan yksi tavoite on vähentää yleiseen hätänumeroon tulevia kiireettömiä ohjaus- ja neuvontapuheluita.

Kansalaisneuvonta auttaa kansalaisia löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun. Neuvontapalvelu tarjoaa tukea myös sähköiseen asiontiin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin. Tiedontarvitsijat saavat neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse, sähköisellä lomakkeella, chatillä ja etäyhteydellä palvelun verkkosivuilta. Tekstiviestikanavaa voivat käyttää sitä tarvitsevat erityisryhmät, esimerkiksi puhe- ja kuulovammaiset.

Omat verkkopalvelut ajan tasalla?

Kansalaisneuvonta on tukipalvelu, joka neuvoo ja ohjaa. Sen kautta ei voi kuitenkaan hoitaa varsinaista asiointia. Varsinainen asiointi tapahtuu organisaatioiden omien palvelukanavien kautta.

Verkkosivustot ovat yksi Kansalaisneuvonnan palveluneuvojien tärkeimmistä tiedonlähteistä. Siksi kuntien ja muun julkisen sektorin toimijoiden on pidettävä erityistä huolta omien verkkopalveluidensa sisällön löydettävyydestä ja ajantasaisuudesta. Kannattaa huolehtia tietojen ajantasaisuudesta myös Suomi.fissä.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä palvelupäällikkö Minna Kuituseen puh. 0295 53 5106 tai minna.kuitunen(at)dvv.fi